CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MỚI NHƠN TRẠCH

Công bố điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch Sáng ngày 28 – 5, tại huyện Nhơn Trạch, Bộ Xây dựng và UBND…

14/10/2016